maandag 28 september 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Rust en rotsen

Zwarte Grafkorst op begraafplaats Graafse Weg
© Erik van Dijk
Nijmegen kent veel begraafplaatsen. Het zijn in steden kleine oasen van rust.  De tijd staat er letterlijk stil. De begraafplaats aan de Daalseweg is zo’n tijdsmonument. Grafzerken zijn deels overgroeid en gebroken. Ze vormen als het ware kunstmatige rotsen. De diversiteit aan grafzerken en rust zorgen voor een klein paradijs voor langzaam groeiende en rotsbewonende korstmossen.

Granietschildmos in Brakkestein © Erik van Dijk

Door de jaren is op begraafplaatsen een brede range van uiteenlopende gesteentesoorten gebruikt. Zure gesteenten als graniet, kiezelsteen en baksteen zijn schaarser maar trekken zeldzamere soorten aan. Op de begraafplaats in Brakkenstein werd dit jaar bijvoorbeeld Granietschildmos ontdekt: een soort die voornamelijk in Drenthe op hunebedden wordt aangetroffen.  De meeste grafstenen zijn echter van kalksteen, cement of beton. Deze gesteenten zijn basisch. Hierop groeit bijvoorbeeld het algemene Betoncitroenkorst.

Betoncitroenkorst © Erik van Dijk

De ultieme begraafplaatsbewonende korstmos is de Zwarte Grafkorst. Deze landelijke zeldzaamheid is goed vertegenwoordigd op de begraafplaats aan de Graafseweg. De Zwarte Grafkorst is duidelijk herkenbaar aan het zwarte centrum en de blauwige rand. Zelfs wat de naam betreft, past die soort perfect bij deze bijzondere biotoop.


Auteur: Erik van DijkGeen opmerkingen:

Een reactie posten