zondag 8 februari 2015

De Soortenrijkdom van Nijmegen: Help de vogels in uw Nijmeegse tuin!

Het gaat niet goed met klassieke stadsvogels als de Huismus, de Spreeuw en de Gierzwaluw. Gelukkig gaat het met de voormalige bosvogels als mezen en vinken in de stad juist wel goed. Toch zouden we in de stad van nog meer vogels kunnen genieten. De reden van de opmars van de bosvogels en de afname van de klassieke stadsvogels zit in de broedgelegenheid. En juist hierin kun je met je eigen tuin, met relatief weinig moeite het verschil maken.

Heel veel van onze stadvogelsoorten zijn holenbroeders. Ze broeden in holle bomen of in ruimten tussen rotsen. De hoeveelheid van dit soort natuurlijke ruimtes neemt af. Nijmeegse nieuwbouwhuizen bevatten liefst zo min mogelijk gaten en kieren, oude schuurtjes worden afgebroken, oude, dode, holle bomen die een nestplaats zouden kunnen bieden voor veel vogels in het Goffertpark worden tegen de grond gewerkt.

Zoals u gemerkt zult hebben, komen in uw tuin, in uw straat of op uw balkon wel degelijk vogels voor. Veel van die vogels hebben genoeg aan een paar struiken of een mooie boom in uw tuin om in te broeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Merel, de Roodborst en de Heggenmus.
Voor andere soorten zou het enorm veel schelen als u een handje zou helpen. Een Pimpelmees broedt in een holletje in een boom. Een nestkastje vinden ze, zoals u wellicht weet, ook een prima optie. En die is in vrijwel elke tuin of op vrijwel elk balkon wel op te hangen. U kunt echter ook nestkasten ophangen voor soorten die iets minder voor de hand liggen. Huismussen en Gierzwaluwen broeden graag onder scheef zittende dakpannen, maar de uwe zijn waarschijnlijk kaarsrecht en zonder ruimte. Er zijn speciale dakpannen of nestkasten te koop waaronder deze soorten hun nesten kunnen bouwen. Huiszwaluwen plakken hun nest onder een overhangend plafond. U kunt horizontale plankjes tegen uw gevel schroeven om een kunstmatig overhangend plafond te creëren.


Figuur 1: Een nestkast voor Gierzwaluwen is te koop bij de Vogelbescherming


Kijk eens op de webshop van de Vogelbescherming (https://www.vogelbeschermingshop.nl) of kijk af en knutsel zelf iets in elkaar. De mogelijkheden zijn eindeloos en de hulp wordt door de vogels gewaardeerd! En zeg zelf, wat is er leuker dan kijken naar een vader en moeder die af en aan vliegen met voer, om zes jongen te voeren die zitten te piepen in úw nestje?


Auteur: Jeroen Veeken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten