zondag 27 december 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Afsluitende column 2015

Terrasjeskommazweefvlieg op 17 juni 2015 in Hees © Ria Vogels
De laatste weken zijn er geen columns meer verschenen. De inspiratie voor nieuwe columns zakte een beetje weg doordat de natuur de cirkel van het seizoen bijna had volmaakt. Een cyclus van een oneindige herhaling van zetten was bijna volbracht.

Voor sommige soortgroepen zoals dagvlinders, sprinkhanen en libellen is al een samenvattende column geschreven.  Ik zal begin 2015 de andere soortgroepen ook nog de revue laten passeren.

Ik wil hier alle waarnemers bedanken die waarnemingen in de gemeente Nijmegen hebben gedaan en in het bijzonder de waarnemers die extra aandacht aan de natuur in de gemeente Nijmegen hebben geschonken.


Daarnaast wil ik Jeroen Veeken en Sjak Gielen danken voor de columns die ze schreven en niet in de laatste plaats Ria Vogels die het hele jaar elke week een foto van de week selecteerde en voorzag van een leuk of spitsvondig bijschrift met menigmaal een leuke wetenswaardigheid.

Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten