zondag 11 januari 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Kwelders in de stad

Deens Lepelblad in de Biezen  © Tim van de Vondervoort
Vroeger moest je helemaal naar zee om zoutminnende planten te zien. Na decennia intensief pekelen van onze wegen is de zoutminnende vegetatie naar ons toegekomen. Langs de Nijmeegse  wegen is op veel plekken een smal stukje kwelder ontstaan met karakteristieke soorten als het witbloeiende  Deens Lepelblad (foto), Hertshoornweegbree, Stomp Kweldergras en soms zelfs Engels Gras en Zilte Schijnspurrie. De meeste soorten vallen niet erg op maar de smalle witte strook bloeiend Deens Lepelblad is eind april bijvoorbeeld een kenmerkende verschijning langs de Nijmeegse wegen die veelvuldig gestrooid worden.
Zoutminnend is een verwarrend begrip. Het is niet zo dat deze planten van zout houden, maar ze kunnen meer zout verdragen. Als het zout niet meer aanwezig is worden deze soorten weggeconcurreerd door algemene graslandsoorten. 
Omdat zout gemakkelijk oplost in water en daarmee wegspoelt, is aanwezigheid van deze kweldersoorten afhankelijk van het voortdurend blijven strooien van zout. Zodra met pekelen gestopt wordt, zullen de zoutminnende soorten waarschijnlijk binnen enkele jaren verdwijnen. Het is overigens niet de verwachting dat de overheid gaat stoppen met pekelen, zodat we nog lang van onze minikwelders langs de Nijmeegse hoofdwegen kunnen genieten.

Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten