donderdag 1 januari 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Van Wild Zwijn tot Hoofdluis

Bleke Morgenster - Spoorkuil © Erik van Dijk
Nijmegen is rijk aan een groot aantal soorten dieren (fauna) en planten (flora). Maar wat is rijk?

In Waarneming.nl zijn tot op heden, inclusief 3341 soorten dieren en planten ingevoerd binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen. Dit is inclusief dier- of plantensoorten, die hier van nature niet voorkomen. In werkelijkheid zijn er ongetwijfeld veel meer soorten waargenomen, maar deze zijn elders geregistreerd of in opschrijfboekjes blijven verstoffen.

Het gaat hier echter alleen om soorten die met het blote oog waarneembaar zijn. Hoe kleiner de beestjes, des te groter de diversiteit. Op de huid van een mens leven bijvoorbeeld gemiddeld zo’n 1000 soorten bacteriën. Zonder microscopisch onderzoek kun je hier echter niets mee. Gedurende het komende jaar kijken we naar dieren, planten en schimmels die we wél kunnen zien.

Is 3341 dieren- en plantensoorten dan veel? In absolute zin zeker! Die 3341 zijn opgebouwd uit: zoogdieren (38), vogels (286), reptielen (4), amfibieën (5), vissen (27), dagvlinders (34), nachtvlinders(445),  libellen (42), sprinkhanen en krekels (30), bijen, wespen & mieren (83), vliegen & muggen (143), kevers (149), wantsen, luizen & cicaden (70), overige insecten (35), kreeften, spinnen & pissebedden (134) , weekdieren & andere ongewervelden (60), planten (1180), wieren & algen (117), (korst)mossen (166) en paddenstoelen (290).

Dit lijken enorme aantallen, maar voor soortgroepen waar maar weinig mensen naar kijken zoals mossen, paddenstoelen en kevers vormen deze aantallen waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Voor vogels, zoogdieren, dagvlinders, libellen en planten is het beeld redelijk compleet, maar enorm veel soorten kunnen nog op de kaart gezet worden.


Er ligt dus nog een mooie uitdaging voor ons allen klaar voor het nieuwe jaar 2015.

Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen