zondag 29 maart 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Van Aangebrande Valkmot tot Zigzagbeukenmineermot

Lindepijlstaart © Jan Haverkamp
In Nijmegen zijn tot op heden 445 soorten nachtvlinders waargenomen en doorgegeven via Waarneming.nl. Dit is vergelijkbaar met het goed onderzochte en uitgestrekte natuurgebied de Millingerwaard. Het is ook ongeveer 20% van alle nachtvlindersoorten in Nederland.

Deze Nijmeegse soorten variëren van micronachtvlinders (kleiner dan 1 cm) zoals de Paardenkastanjemineermot tot macronachtvlinders als de Lindepijlstaart van wel 8 cm. De Kastanjemineermot is beter bekend als het beestje waarvan de rupsen elk jaar de bladeren van de Kastanjebomen bruin kleuren aan het einde van de zomer.


Paardenkastanjemineermot © Erik van Dijk
Het hoge aantal nachtvlindersoorten in de sterk verstedelijkte omgeving van Nijmegen met nauwelijks natuurgebieden van enige omvang is opmerkelijk. Dit is waarschijnlijk dankzij de hoge diversiteit aan natuurlijke biotopen rondom Nijmegen en ook aan het grote aantal verschillende (tuin)planten in de woonwijken. De meeste nachtvlinders zijn namelijk gebonden aan één of enkele waardplanten. Dit zijn de planten die hun rupsen eten. Dus een groot aantal verschillende plantensoorten levert dan vaak ook veel verschillende soorten nachtvlinders op.

De nachtvlindersoort die de laatste jaren het meest gemeld wordt in Nijmegen is de Kolibrievlinder. Deze dagactieve nachtvlinder is eigenlijk geen erg algemene verschijning, maar als iemand de bijzondere Zuid-Europese trekvlinder ziet, meldt hij hem meestal. De naam van de Kolibrievlinder is terug te leiden tot de wijze waarop hij nectar drinkt. Dit doet hij zwevend voor de bloemkroon nectar drinkt zoals een Kolibrie. De nummer 2 en 3 van meest gemelde soorten zijn de Kleine Wintervlinder en de Gamma-uil. Van de Kleine Wintervlinder leven de rupsen op de Zomereik leven. De Gamma-uil is een trekvlinder die in sommige jaren erg talrijk kan zijn. Deze twee soorten zijn ongetwijfeld veel algemener, maar worden minder doorgegeven. 

Een bijzonderheid van de Kleine Wintervlinder is dat in de regel alleen het mannetje gezien zal worden. Het vrouwtje heeft geen echte vleugels en kan ook niet vliegen.

Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten