maandag 29 juni 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Grote roofdieren in Nijmegen

Vos © Erik van Dijk
Ik had het geluk om afgelopen mei tot twee keer toe een volwassen Vos te zien in de bebouwde kom van Nijmegen. Dit is geluk, want in de zestien jaren daarvoor had ik slechts uitwerpselen en sporen gezien. Toch kun je met geluk overal in de stad Vossen aantreffen.

Maar welke andere roofdieren zitten er in Nijmegen? Je hebt de grootste kans om een Steenmarter te zien. Dit roofdier heeft in Nijmegen een ideale leefomgeving gevonden. Als je een Steenmarter ziet, is dat meestal ’s avonds of ’s nachts, doorgaans snel over de weg hollend. Hij ziet er dan uit als een poes met korte pootjes, een spitse snuit en een grote dikke pluimstaart. Verreweg de meeste waarnemingen van Steenmarters betreffen helaas echter doodgereden exemplaren.

Steenmarters zorgen soms helaas voor overlast door nesten te maken in bijvoorbeeld schuurtjes of door bougiekabels van auto’s door te bijten. Ook Neerlands kleinste roofdier, de Wezel, is in Nijmegen aanwezig, maar deze kleine marterachtige wordt maar zelden gezien. Ditzelfde geldt voor de Bunzing, de voorvader van de Fret.
De Das is Nederlands grootste roofdier. Hij laat zich in Nijmegen maar soms zien. Het gaat dan meestal om beesten aan de randen, met name in de buurt van de Weezenhof. Van de Hermelijn, die bekend is vanwege het bont dat onder andere verwerkt is in het gewaad dat door onze koning is gedragen tijdens de kroningsceremonie, is slechts één waarneming bekend.           


Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten