maandag 9 november 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Libellen in 2015

7 november 2015 een Bruine Winterjuffer
in Hegdambroek © Erik van Dijk
De vliegtijd van libellen is wel zo’n beetje voorbij. De Bruine Winterjuffer laat zich vanzelfsprekend nog de hele winter zien, maar voor de Paardenbijter, de Houtpantserjuffer en de heidelibellen is het een aflopend zaak. Kortom, de balans voor 2015 kan worden opgemaakt.

Het aantal libellensoorten, dat in dit jaar in Nijmegen is gezien, is best groot. Liefst 35 soorten zijn in 2015 waargenomen binnen de gemeentegrenzen. Zeven andere soorten zijn in het recente verleden wel in Nijmegen gezien, maar niet in 2015. Tellen we deze mee, dan komen in Nijmegen maar 3 soorten minder voor dan in de soortenrijke Hatertse Vennen.

Bijzonder is dat dit jaar in Nijmegen alle drie Nederlandse rombouten werden gezien. De Rivierrombout, de Beekrombout en Plasrombout. De namen van deze rombouten zijn niet toevallig gekozen, maar geven feilloos hun biotoop aan. Rombouten zijn middelgrote libellen die afhankelijk zijn van schoon water. Alle drie soorten zijn landelijk zeldzaam. In Nijmegen komt de Rivierrombout voor in de Waal. De andere twee Rombouten zijn zwervers. 

Opmerkelijk is ook de goede vertegenwoordiging van klimaatvluchtelingen. De Vuurlibel, de Zuidelijke Keizerlibel en de Zwervende Heilibel zijn Zuid-Europese soorten die in Nederland 10 jaar geleden nog nauwelijks voorkwamen. Nog steeds schaars, maar nu dus ook in Nijmegen aan te treffen

Leuk was de ontdekking van een kleine populatie Blauwe Breedscheenjuffer in Nijmegen-Noord. Dit juffertje, met een voorkeur voor (zwak) stromend water, wordt veel bij beken aangetroffen.

Verder worden er behalve de typische vijversoorten zoals Lantaarntje, Vuurjuffer en Azuurwaterjuffer nog al wat zwervers aangetroffen die uit de omringende natuurgebieden zoals de Hatertse Vennen en de Gelderse Poort komen.


Auteur: Erik van DijkGeen opmerkingen:

Een reactie posten