woensdag 6 mei 2015

Week 18 - Foto van de week


1 mei Graafse weg © Bart van Hoogstraten
De natuur in de stad wordt vaak belemmerd door de menselijke soort, maar er zijn ook voorbeelden dat de stedelijke omgeving juist leven aantrekt. Soms gebeurt dat door actieve en bewuste ondersteuning door de stadsbewoners. Voorbeelden daarvan zijn het voeren van vogels in de winter, het aanleggen van vijvers in de tuinen en het hangen van nestkasten voor vogels. We doen dat in grote getale. Een minder gebruikelijke, maar bijzonder nuttige vorm van ondersteuning is het plaatsen van insectenhotels, zoals Bart van Hoogstraten deed. Mits voldaan aan een aantal criteria waardoor insecten het een aantrekkelijke leefomgeving vinden, is succes verzekerd (zie voor meer informatie de Facebookpagina Forum Urban Biodiversity Nijmegen 2015).

Voor de Nijmeegse biodiversiteit heeft het insectenhotel van Bart al een aanwinst opgeleverd: naast veel Rosse metselbijen woont er een Blauwe metselbij. Dat is de eerste waarneming van deze soort in de stad. 
Ook blijkt er een Gewone goudwesp langs te zijn gekomen. Een prachtig beestje om te zien (zie foto), maar er zit een schaduwkant aan deze soort. Deze wesp is een parasiet, het vrouwtje legt eitjes in de nesten van andere wespen en bijen en de larven eten vervolgens de larven van de gastvrouw op. Hopelijk is deze wesp niet bij alle hotelbewoners op visite geweest.

Auteur: Ria Vogels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten