zondag 17 mei 2015

Week 19 - Foto van de week

11 mei Ooijpolder  Stadswaard © Martin Verbeeten
De Stadswaard blijkt een goede toeleverancier van soorten voor de gemeente Nijmegen. Hoe verder de lente vordert, des te meer meldingen – en mooie foto’s – van planten en insecten komen er uit dit deel van de stad. Het is niet echt een stedelijke omgeving, het is er immers behoorlijk groen en nauwelijks bebouwd, maar het gebied valt net binnen de gemeentegrenzen en dat geeft extra kleur aan ons urbane soortenpalet. 

Zo trekken de planten gewone en minder gewone insecten aan en die laatste trekken weer vogels die ik niet zozeer associeer met de stad, maar met rietvelden in waterrijke gebieden (Bosrietzanger, Kleine Karekiet) of met struikgewas en graslanden op het platteland (Grasmus, Graspieper). Alle vier mooi op de foto gezet deze week; de Graspieper van Martin Verbeeten is echter de keuze van de week geworden.
Deze Graspieper heeft overigens net een insect gevangen. Hoogst waarschijnlijk gaat hij of zij dat aan de jongen voeren. Heeft iemand een idee welk insect dat kan zijn? Ik hoor het graag, misschien kunnen we nog een soort aan de lijst toevoegen.

Auteur: Ria Vogels

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen