zondag 11 oktober 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Van Boomkrekel tot Zuidelijk Spitskopje

Struiksprinkhaan geklopt uit de Struiken in een paraplu
bij het Driehuizerveld op 11 augustus © Erik van Dijk
Nijmegen kent een grote diversiteit aan sprinkhanen en krekels. Tot op heden zijn in Nijmegen 28 inheemse soorten en 2 exoten gezien.  Dit is landelijk gezien een hoog aantal. Heel Nederland kent 44 inheemse soorten en circa 8 uitheemse niet-standhoudende sprinkhanen en krekels. De soorten zijn onder te verdelen in sabelsprinkhanen, krekels,  doorntjes en veldsprinkhanen.
In Nijmegen zijn in 2015 hiervan 21 soorten teruggevonden.

Dit waren de volgende 9 sabelsprinkhanen: Grote Groene Sabelsprinkhaan, Struiksprinkhaan, Zuidelijk Spitskopje, Gewoon Spitskopje, Boom Sprinkhaan, Zuidelijke Boomsprinkhaan, Sikkelsprinkhaan, Greppelsprinkhaan en Bramensprinkhaan.  Het Zuidelijk Spitskopje, de Zuidelijke Boomsprinkhaan  en de Sikkelsprinkhaan zijn soorten die nog niet zo lang geleden erg schaarse mediterrane soorten waren. Tegenwoordig  kun je deze drie soorten overal in de gemeente Nijmegen aantreffen.

In de gemeente zijn dit jaar slechts drie krekels waargenomen, namelijk de Huiskrekel, de Boomkrekel en de Boskrekel. De Boomkrekel is een landelijke zeldzaamheid die alleen langs de Waal voorkomt. De enige andere krekel die in Nijmegen ooit waargenomen is, is de Veldkrekel. De laatste waarneming daarvan stamt van vlak na de tweede wereldoorlog toen in de velden rondom Brakkenstein en de Hazenkamp ongetwijfeld nog goed habitat was.

In Nijmegen zijn liefst 4 van de landelijk 5 soorten doorntjes te zien. In 2015 lieten het Zanddoorntje, het Zeggendoorntje en het Gewoon Doorntje zich zien. Ondanks verschillende pogingen is het Kalkdoorntje dit jaar niet aantroffen, maar het is een moeilijk te vinden soort en is waarschijnlijk nog wel aanwezig zijn.

Veldsprinkhanen vormen de lastigste groep. Voor sommige soorten is het veel eenvoudiger om ze op basis van het geluid te determineren dan op basis van uiterlijk. Sommige vrouwtjes zien er helemaal identiek uit. In 2015 zijn de volgende 7 soorten aangetroffen: Wekkertje, Kustsprinkhaan, Ratelaar, Bruine Sprinkhaan, Gouden Sprinkhaan en Krasser.


Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen