dinsdag 27 oktober 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Van Gewone Pad tot Zandhagedis

18 April 2015 een Geelbuikschildpad in het Kronenburger Park
© Erik van Dijk
De diversiteit van reptielen en amfibieën in Nederland is zeer beperkt. Slechts 7 inheemse reptielen en 16 inheems amfibieën.

In Nijmegen komen slechts twee reptielen voor, namelijk de Zandhagedis en de Hazelworm. En zelfs deze twee kun je binnen de gemeentegrenzen alleen maar vinden in de omgeving van het Driehuizerveld grenzend aan het Heumensoord en Dekkerswald. Gezien het nabij voorkomen in geografisch vergelijkbare gebieden is het niet onwaarschijnlijk 100 jaar geleden de Gladde Slang (Heiderijk) en Levendbarend hagedis (Hatertse Vennen) ook nog binnen de gemeentegrenzen voorkwamen. Dit is echter verleden tijd en onzeker.

Naast deze twee inheemse soorten worden ook regelmatig ontsnapte en uitgezette reptielen aangetroffen. In 2015 werd het Geelbuikschildpad en de Roodwangschildpad doorgegeven. Het Geelbuikschildpad woont in het Kronenburger Park. In het verleden hebben ook de Ruïnehagedis en Muurhagedis zich kortstandig gehandhaafd in de Botanische tuin.

Nijmegen kent eveneens een beperkte diversiteit aan amfibieën. In 2015 zijn 7 soorten amfibieën aangetroffen binnen de gemeente grenzen. Het betreft de Gewone Pad, de Rugstreeppad, de Bruine Kikker, de Bastaardkikker, de Kleine Watersalamander, de Kamsalamander en de Alpenwatersalamander. In het recente verleden zijn geen andere soorten aangetroffen.


Auteur: Erik van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten