maandag 19 oktober 2015

De soortenrijkdom van Nijmegen: Dagvlinders van Nijmegen in 2015

Klein Geaderd Witje op 26 april in de Stadswaard © Erik van Dijk
De vliegtijd van dagvlinders is wel zo’n beetje voorbij en dus kan de balans van 2015 worden opgemaakt. Het aantal dagvlindersoorten dat in Nijmegen dit jaar in absoluut aantal is gezien was in 2015 beperkt. In het huidige kalenderjaar bleef de teller steken op 27. Gelukkig vlogen beauty’s als Dagpauwoog, Citroenvlinder en Oranjetipje wel met grote aantallen zodat er toch genoeg te genieten viel van deze vrolijk stemmende soortgroep.  Bij die 27 soorten zaten wel absolute toppers zoals de Keizersmantel en de Grote Vos. Deze soorten zijn ook landelijke zeldzaamheden.

Zes soorten die in het verleden wel in Nijmegen zijn gezien, zijn dit jaar niet aangetroffen. Dit zijn de Gele Luzernevlinder, Groentje, Kleine Parelmoervlinder, Oranje Zandoogje, Rouwmantel en Argusvlinder. De kans dat de laatste twee zich nog ooit in Nijmegen laten zien, wordt steeds kleiner. De Rouwmantel is uitgestorven en nu dwaalgast en de Argusvlinder is snel aan het uitsterven, de dichtstbijzijnde vliegplaatsen zijn nog bij Horssen.

In heel Nederland zijn 82 verschillende soorten dagvlinders waargenomen. Veel Nederlandse soorten, zoals Heideblauwtjes, Duinparelmoervlinders en Heivlinders zijn sowieso niet in Nijmegen te zien, omdat de geschikte biotoop ontbreekt voor deze vlinders. Er zijn hier geen venen en zandverstuivingen binnen de gemeentegrenzen. We moeten het ook stellen zonder uitgebreide blauwgraslanden, schrale hooilanden en vochtige beekdalen. Tja, en dan komen deze gespecialiseerde soorten hier dus niet voor.

Nieuw voor in de toekomst? Het Scheefbloemwitje werd dit jaar voor het eerst in Nederland gezien. Het Scheefbloemwitje is een bergbewoner. Maar tegenwoordig ook een cultuurvolger van rotstuintjes in steden. Het is daarom niet ondenkbaar dat deze soort in de toekomst in Nijmegen zijn opwachting maakt.
Icarusblauwtje op 17 mei in Hatert © Erik van Dijk 

Het is overigens een weinig opvallend beestje, omdat het als twee druppels water lijkt op een gewoon Koolwitje en alleen voor kenners, en dan ook nog lastig, daarvan te onderscheiden is.

Maar goed, dat speelt voorlopig nog allemaal ver van ons Nijmeegse bed.

Ik zou zeggen: “Op naar de volgende zomer”.


Auteur: Sjak Gielen

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen